Wednesday, May 11, 2011

ETAK-i kiri Selveri, Statoili, Rahva Raamatu ja Apollo juhtidele

Austatud Selveri, Statoili, Rahva Raamatu ja Apollo juhid!

Rahva tervise eest seisvate organisatsioonide võrgustikuna usume, et meie ühiskonna heaolu ning tervis sõltub valikutest, mida teeb riik ühiskonna toimimist reguleerides ning mida teevad inimesed oma igapäevases elus. Seda heaolu ja tervisekäitumist mõjutate ka teie, ettevõtjad! Peame Teie firmasid vastutustundlikeks ettevõteteks, mille tegevuse ainsaks eesmärgiks ei paista olevat ainult ärilise kasumi teenimine, vaid ka positiivne ja hooliv suhtumine oma klientidesse ja ühiskonda, millesse ju teiegi kuulute.
Teie kliendid on juhtinud meie tähelepanu aga ühele kaubaartiklile, mida väidetavalt kõik Teie kauplused müüvad joogimäng Baila (http://www.baila.ee/) nime all. Tegemist on otseselt alkoholi tarvitamisele suunatud mänguga, mille käigus inimene ei otsusta ise, kui palju ta alkoholi tarvitab, vaid selle määrab kaardiõnn ja mängupartnerite surve. Usutavasti nõustute, et alkoholi tarvitamine, eriti noorte seas, on meie ühiskonnas niigi väga suur ja üks tõsisemaid probleeme. Sellel mängul ei ole mingeid vanusepiiranguid ja me näeme selget ohtu, et see võib ainult suurendada alkoholi tarvitamist noorte ja laste seas koos kõigi sellest tulenevate negatiivsete tagajärgedega.

Meie võrgustiku ühine arvamus on, et sellise mänguga kauplemine ja kasumi tegemine ei ole kellelegi, eriti aga teiesugustele hea mainega firmadele sobilik, ning me kutsume teid selle mängu müümisest loobuma.

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) on vabatahtlik rahvatervise organisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on aktiivselt kaasa aidata alkoholi ja tubaka tarvitamise ning sellest põhjustatud tervise- ja majanduskahju vähendamisele. ETAK soovib kujundada inimestes ja ühiskonnas väärtushinnanguid, mis soodustavad tervena elamist, elukvaliteedi tõusu ja rahvastiku tervise paranemist.

ETAK-i liikmed on:
Eesti Arstide Liit
Eesti Karskusliit AVE
Eesti Kopsuliit
Eesti Lastekaitseliit
Eesti Perearstide Selts
Eesti Psühhiaatrite Selts
Eesti Tervisedenduse Ühing
Eesti Vähiliit
MTÜ Salutáre
MTÜ Tubakavaba Eesti

Kiri saadeti mainitud ettevõtete juhtidele 11. mail 2011.

No comments:

Post a Comment