Monday, May 28, 2012

Eesti tubaka ja alkoholi kahjude vähendamise koda korraldab foorumi „LÕPUPIDU“


Oleme astumas perioodi, kus noored lõpetavad erinevaid kooliastmeid, valmistutakse jaanipäevaks ning suvevaheajaks. Varasemad aastad on näidanud, et lisaks rohkele rõõmule, mida suvi endaga kaasa toob, peame arvestama ka traagiliste sündmustega, mis meie seast inimesi ära viivad. Sageli on ohvriteks just noored ning väga tihti on oluliseks riskiteguriks alkoholi tarvitamine. Mida teha, et neid õnnetusi ennetada? Selleks kutsume kokku avatud foorumi, kus koos ekspertidega nendele küsimustele vastuseid otsime ning uurime, mida ka juba praegu tehakse.

Friday, March 2, 2012

Lipand: tubakatoodete lastele müüjalt tuleks võtta müügiluba

Tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koja juhatuse liige Andrus Lipand on seda meelt, et neilt kaupmeestelt, kes müüvad tubakatooteid alaealistele, tuleks müügiluba sootuks ära võtta.


Praegu annab tubakaseadus müüjale õiguse küsida noorelt kahtluse korral dokumenti, aga tegelikult peaks see olema Lipandi sõnul kohustus. Vastutus ei peaks seejuures lasuma ainult müüjal, vaid ka tema tööandjal, kellelt peaks saama müügiloa rikkumise korral ajutiselt ära võtta.

Lipandi sõnul peame me kõik mõtlema, kuidas tubatoodete kättesaadavust noortele vähendada, sest mida varem neid tarvitama hakatakse, seda kiiremini tekib ka sõltuvus. Suitsetajatest loobujate osakaal on aga kõikjal maailmas alla 20 protsenti.

Loe pikemalt Tarbija24-st