Friday, May 16, 2014

Alkoholi- ja tubakapoliitika teemaline valimisdebatt

Eesti Tubaka- ja Alkoholikahjude vähendamise Koda (ETAK) korraldab täna kell 13.00 Tallinnas Viru konverentsikeskuses Euroopa Parlamenti kandideerivatele poliitikutele alkoholi- ja tubakapoliitika teemalise diskussiooni.

Erinevaid rahva tervisele ja lastekaitsele pühendunud kodanikuühiskonna organisatsioone ühendav ETAK-i võrgustik korraldab traditsioonina erinevate valimiste eel kandideerivatele poliitikutele foorumeid, mille eesmärgiks on tõsta alkoholi- ja tubakapoliitika suurema tähelepanu alla ning uurida poliitikutelt nende seisukohti antud küsimustes.

„Alkoholi- ja tubakapoliitika on olulisel määral just Euroopa Liidu teema,“ ütles Eesti Karskusliidu esimees ja Euroopa Alkoholipoliitika Allianssi asepresident Lauri Beekmann. „Nende kaupadega seotud turg, reklaamimine ja laiem turustamine ületab riigi piire ning ühe liikmesriigi tegevus ohustab sageli teise riigi otsuseid oma rahva tervise kaitsmisel. Teise näitena pööraksin tähelepanu liiklusturvalisusele. Teadaolevalt on Euroopas olukord, kus erinevates riikides võib vastusõitva autojuhi vere alkoholisisaldus olla seaduse piirides väga erinev. Kolmandaks tooksin välja Suurbritannia näite, kus juba mitu aastat on rahva tervise kaitsmise eesmärgil planeeritud alkoholi ühiku miinimumhinna kehtestamist, kuid mis on ka hetkel Euroopa kohtus, kuna selles nähakse võimalikku Euroopa ühise turu reeglite rikkumist. Neid teemasid, kus alkoholipoliitika puudutab tervet Euroopa Liitu on rohkelt,“ ütles Beekmann.

Nii alkoholi- kui ka tubakapoliitika on Brüsselis ka stabiilseks teemaks. Alates 2006. aastast on Euroopa Liidul selle ajaloo esimene alkoholistrateegia. Hetkel on koostamisel alkoholi tegevusplaan (action plan) ning kohe kui uus komisjon kokku tuleb, hakatakse tegelema uue alkoholistrateegia (2016-2022) koostamisega. Euroopa Liit on hiljuti vastu võtnud ka uue tubakadirektiivi.


Tänase foorumi diskussiooniosa juhib Rahvusvahelise Tervisedenduse ja Hariduse Assotsiatsiooni asepresident dr Anu Kasmel. Hetke seisuga on poliitikutest osalemas Vilja Savisaar-Toomast Reformierakonnast, Maarika Pähklemäe Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Anvar Samost Isamaa ja Res Publica Liidust ja Aleksander Laane Eestimaa Rohelistest.

Wednesday, May 14, 2014

ETAKi esindus kohtus terviseminister Urmas Kruusega

13. mail 2014 kohtus ETAK-i esindus koosseisus Katrin Rehemaa, Andrus Lipand ja Lauri Beekmann uue terviseminister Urmas Kruusega rääkides alkoholi-ja tubakapoliitika olukorrast ja tulevikust.

Positiivse sõnumina kuulsime, et ministeerium tegeleb nii alkoholi- kui ka tubakapoliitika roheliste raamatute põhjal konkreetse tegevuskavade koostamisega, millele hakkavad järgnema juba reaalsed sammud ja muudatused.

Tuesday, April 22, 2014

Alkoholi- ja tubakapoliitika teemaline valimiste-eelne foorum

16. mail toimub Tallinnas Viru Konverentsikeskuses (kell 13.00-16.00) ETAK-i korraldatud valimiste-eelne foorum kandideerivatele erakondadele ja poliitikutele.
Foorumi paneeldiskussiooni juhatavad sisse kaks ettekannet.
ETAK-i juhatuse liige ja rahva tervise ekspert dr Andrus Lipand räägib tubakapoliitika arengutest nii Eestis kui ka Euroopa Liidus ning Euroopa Alkoholipoliitika Allianssi asepresident Lauri Beekmann tutvustab viimaseid arenguid alkoholipoliitika valdkonnast.
Kandideerivate poliitikute diskussiooni juhib  Rahvusvahelise Tervisedenduse ja Hariduse Assotsiatsiooni asepresident dr Anu Kasmel.

Oma osalemisest on teatanud (info laekumise järjekorras):
Reformierakond: Vilja Savisaar-Toomast
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: Maarika Pähklemäe
Isamaa ja Res Publica Liit: Anvar Samost
Eestimaa Rohelised: Aleksander Laane

täiendame jooksvalt

Sissepääs kõigile tasuta, kuid korralduslikel põhjustel palume eelnevalt registreeruda: http://goo.gl/oa36BG

Lisainfo:
Lauri Beekmann
5261884
lauri@ave.ee


Thursday, March 27, 2014

ETAK korraldab taaskordse valimiste-eelse foorumi

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) korraldab 16. mail Tallinnas Viru konverentsikeskuses taaskordse valimiste-eelse foorumi kandideerivatele erakondadele ja poliitikutele.

Seekordsel foorumil on kaks peateemat. Euroopa Parlamendi valimiste eel keskendume alkoholi- ja tubakapoliitika arengutele ja võimalustele Euroopa Liidu tasandil ning uurime kandideerivatelt poliitikutelt, kui aktiivsed plaanivad nad olla nendes küsimustes.

Kuna Eestis on hiljuti Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud nii alkoholi- kui ka tubakapoliitika rohelised raamatud, soovime erakondadega arutada ka nende põhimõtete ellurakendamise kava.

Foorumi toimumisaeg on 13.00-16.00.

Tuesday, January 21, 2014

Laulu- ja tantsupidu 2014 alkoholivabaks!

Laulu- ja tantsupeod on Eesti rahva ja kultuuri säilimise ja kestmise üks võimsamaid sümboleid ning meie laste rahvuskultuurilise identiteedi kujundamisel märgilise tähendusega. Pöördume kultuuriminister Urve Tiiduse, Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, kõigi lauljate, tantsijate ja publikuna osalejate poole üleskutsega pidada meie suurim pidu ilma alkoholita.
Olukorras, kus oleme alkoholi tarbimiselt mitte ainult Euroopas vaid juba kogu maailmas esirinnas, kus Eesti märk on võrdsustatud alkoholi kaubamärgiga, ei tohi jätta astumata radikaalseid samme, et ohjeldada alkoholi kahjustavat mõju noortele. Teaduslikud uuringud kinnitavad, et alkoholi tarvitamine üritustel, kus viibivad alaealised, suurendab oluliselt laste ja noorte alkoholi tarvitamist.
Alkoholi tarvitamine on põhjustanud Eestis aastate jooksul kasvava ja erakordselt suure inim- ja majanduskahju. Alkoholiga seonduvate surmade arv ületab aastas 1400 piiri, lisaks tuhanded alkoholist põhjustatud vigastused, haigused, töövõimetus ja invaliidsus, mille kogukulu ületab kordades alkoholi müügist saadava riigitulu. Alkohol on hävitamas eesti rahvast ja kultuuri.
Oleme teinud sama ettepaneku juba 2009. ja 2011.aastal: mitte müüa ja tarvitada alkohoolseid jooke laulu- ja tantsupeol, kus esinejate ja publiku hulgas on tuhandeid lapsi. Rahvas võttis selle hästi vastu, kuid peopaikades müüdi alkoholi, sest korraldajate sõnul olid lepingud alkoholitootjatest sponsoritega juba sõlmitud. Kordame nüüd, järgmise üldlaulu- ja tantsupeo aasta hakul uuesti oma ettepanekut ja loodame, et seekord ei ole takistusi alkoholi peolt eemal hoidmisel ja lastele turvalise alkoholivaba keskkonna tagamisel.
Eesti on riigina alla kirjutanud Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa alkoholihartale, millega oleme kinnitanud, et kõigil lastel ja noorukitel on õigus kasvada üles alkoholivabas keskkonnas. Meie laste kaaslaseks laulu- ja tantsupeol ei tohi olla alkohol.
Eesti Arstide Liit
Eesti Lastekaitse Liit
Eesti Karskusliit AVE
Eesti Tervisedenduse Ühing
Eesti Perearstide Selts
Eesti Psühhiaatrite Selts
Eesti Vähiliit
Eesti Kopsuliit
MTÜ Salutare
MTÜ Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus
MTÜ Tubakavaba Eesti

MTÜ Eesti Tubaka ja Alkoholi tarvitamise kahjude vähendamise Koda (ETAK)