Monday, October 7, 2013

Kodanikuühiskonna organisatsioonid kutsuvad kandideerivaid osapooli alkoholi teemadel arutama

Eesti tubaka ja alkoholi kahjude vähendamise koda (ETAK) ning Eesti Tervisedenduse Ühing kutsuvad 9. oktoobril algusega kell 13.00 (kuni 16.00) Viru Konverentsikeskusesse, et kohalike omavalitsuste valimiste eel küsida erakondade ja valimisliitude esindajatelt nende plaanide kohta alkoholi tarvitamisega seotud probleemide lahendamisel.
ETAK on korraldanud sarnaseid foorumeid regulaarselt enne erinevaid valimisi, hoides seega alkoholipoliitika päevakorras ja innustades erakondi sellele teemale tõsiselt mõtlema.
Alkoholi tarvitamisega seotud probleemid on kogetavad ja nähtavad just kohalikul tasandil ning seal tuleb nende tagajärgedega ka tegeleda. Samas on efektiivseimad regulatiivsed meetmed riiklikul tasandil otsustatavad. Kuidas leida parim viis probleemiga tegelemiseks ning olemasolevate seaduste kehtestamiseks – selle kohta erinevad rahva tervisele keskenduvad organisatsioonid valimiste eel vastuseid otsivadki.
Foorumile annavad hoo sisse Ülle Rüüson Eesti Tervisedendajate Ühingust, vaadates tagasi möödunud neljale aastate maakondlikust tervisedendusest lähtudes ning Lauri Beekmann Eesti Karskusliidust, juhtides tähelepanu vahepealsetele arengutele rahvusvahelises mõõtmes.
Diskussiooni erakondade ja valimisliitude esindajatega juhib Rahvusvahelise Tervisedenduse Assotsiatsiooni asepresident Anu Kasmel.
ETAK-i võrgustikku kuuluvad Eesti Arstide Liit, Eesti Karskusliit, Eesti Kopsuliit, Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Vähiliit, MTÜ Salutįre, MTÜ Tubakavaba Eesti.
Foorumit toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lähem info:
Lauri Beekmann
ETAK-i juhatuse liige
5261884