Tuesday, April 4, 2017

Rahva tervise organisatsioonide võrgustik toetab alkoholipoliitika eelnõu

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) toetab Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) ning kutsub Riigikogu Majanduskomisjoni seadma rahva tervise huvid kõrgemale alkoholiäri huvidest.

ETAK meenutab rahvaesindajatele, et alkohol ei ole tavaline toode ja riik ei tohiks arvestada tavapäraseid vabaturu põhimõtteid aine puhul, mis on tõendatult ka väikestes kogustes vähiriski suurendav. Riigi ja rahva huvides ei ole alkoholi tarvitamise suurendamine ega ka mingi taseme säilitamine. Legaalse ainena on selle müük lubatud, kuid mingil moel ei ole riigi huvides selle müügi propageerimine, reklaamimine, ega mingite soodustuste võimaldamine.

Alkohol on üks suuremas ulatuses maksumaksja rahaga doteeritud kaup. Alkoholi müügiga seostatav kulu on riigile tekitatud tuluga võrreldes mitmeid kordi suurem. Alates tervishoiust kuni politsei, kohtu ja kinnipidamisasutusteni tekitab alkohol olulist ja mittevajalikku kulu ja lisatööd, mis vähendab Eesti riigi jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet. Alkoholitööstuse jaoks on nende äri muidugi väga tulus, kuid nad võivad seda tegevust nautida tänu asjaolule, et ühiskond katab sellest põhjustatud kulud.

Alkoholi tarvitamine on viimastel aastatel languses, mis on pea tervele Euroopale omane positiivne trend. Viimased ESPAD-i tulemused kinnitavad taas ka alaealiste seas alkoholi tarvitamise langust ja samuti kõikjal. See tähendab, et vähemalt osaliselt ei saa me siinseid positiivseid arenguid pidada kohaliku töö ja eduka alkoholipoliitika tulemuseks. Need on globaalsed muutused, milles me oleme olnud vastuvõtjad mitte tegijad. See aga tähendab, et tingimused võivad muutuda ja sellisel juhul olema me taas pealtvaataja rollis, kui eestlaste alkoholi tarvitamine võtab suuna tõusule.

Rahva tervisele keskenduvate organisatsioonidena rõhutame, et praeguse keskmise alkoholi tarvitamise tasemega ei saa mingil põhjusel rahule jääda. Tegevusetuseks ei ole mingit õigustust. Alkoholi tarvitamine tekitab põhjendamatuid ja ennetatavaid kahjusid ja nende ennetamisel ei tohi peatuma jääda.

Me toetame alkoholipoliitika eelnõu, kuna see hõlmab olulisi tõenduspõhiseid valdkondi nagu alkoholi kättesaadavuse ja reklaami piiramine. Tavakauplustes alkoholi eraldi ruumi viimine on samm õiges suunas. Valitsuse poolt kokkulepitud alkoholireklaami piirangud aitavad märkimisväärselt puhastada Eesti meedia- ja avalikku ruumi.

Kuigi ühiskonna esmaseks mureks on alaealiste alkoholiprobleem, ei saa me vaadata sellele teemale ainult noorte perspektiivist. Alkohol põhjustab olulist kahju tervele ühiskonnale. Täiskasvanute alkoholi tarvitamine mõjutab muidugi ka otseselt noori ja perede olukorda. Paljudes riikides kasvab eakate alkoholitarvitamine, millega kaasnevad vigastused ja lisanduvad tervisekahjud. Alkohol on kogu ühiskonda mõjutav probleem ja Eesti riik on liiga kaua olulisi lahendusi edasi lükanud.

Kutsume Riigikogu Majanduskomisjoni ja Riigikogu liikmeid eelnõu esitatud kujul vastu võtma.


ETAK-i liikmeteks on Eesti Arstide Liit, Eesti Karskusliit, Eesti Kopsuliit. Lastekaitse Liit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Vähiliit, MTÜ Salutáre, MTÜ Tubakavaba Eesti.