Tuesday, April 4, 2017

Rahva tervise organisatsioonide võrgustik toetab alkoholipoliitika eelnõu

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) toetab Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE) ning kutsub Riigikogu Majanduskomisjoni seadma rahva tervise huvid kõrgemale alkoholiäri huvidest.

ETAK meenutab rahvaesindajatele, et alkohol ei ole tavaline toode ja riik ei tohiks arvestada tavapäraseid vabaturu põhimõtteid aine puhul, mis on tõendatult ka väikestes kogustes vähiriski suurendav. Riigi ja rahva huvides ei ole alkoholi tarvitamise suurendamine ega ka mingi taseme säilitamine. Legaalse ainena on selle müük lubatud, kuid mingil moel ei ole riigi huvides selle müügi propageerimine, reklaamimine, ega mingite soodustuste võimaldamine.

Alkohol on üks suuremas ulatuses maksumaksja rahaga doteeritud kaup. Alkoholi müügiga seostatav kulu on riigile tekitatud tuluga võrreldes mitmeid kordi suurem. Alates tervishoiust kuni politsei, kohtu ja kinnipidamisasutusteni tekitab alkohol olulist ja mittevajalikku kulu ja lisatööd, mis vähendab Eesti riigi jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet. Alkoholitööstuse jaoks on nende äri muidugi väga tulus, kuid nad võivad seda tegevust nautida tänu asjaolule, et ühiskond katab sellest põhjustatud kulud.

Alkoholi tarvitamine on viimastel aastatel languses, mis on pea tervele Euroopale omane positiivne trend. Viimased ESPAD-i tulemused kinnitavad taas ka alaealiste seas alkoholi tarvitamise langust ja samuti kõikjal. See tähendab, et vähemalt osaliselt ei saa me siinseid positiivseid arenguid pidada kohaliku töö ja eduka alkoholipoliitika tulemuseks. Need on globaalsed muutused, milles me oleme olnud vastuvõtjad mitte tegijad. See aga tähendab, et tingimused võivad muutuda ja sellisel juhul olema me taas pealtvaataja rollis, kui eestlaste alkoholi tarvitamine võtab suuna tõusule.

Rahva tervisele keskenduvate organisatsioonidena rõhutame, et praeguse keskmise alkoholi tarvitamise tasemega ei saa mingil põhjusel rahule jääda. Tegevusetuseks ei ole mingit õigustust. Alkoholi tarvitamine tekitab põhjendamatuid ja ennetatavaid kahjusid ja nende ennetamisel ei tohi peatuma jääda.

Me toetame alkoholipoliitika eelnõu, kuna see hõlmab olulisi tõenduspõhiseid valdkondi nagu alkoholi kättesaadavuse ja reklaami piiramine. Tavakauplustes alkoholi eraldi ruumi viimine on samm õiges suunas. Valitsuse poolt kokkulepitud alkoholireklaami piirangud aitavad märkimisväärselt puhastada Eesti meedia- ja avalikku ruumi.

Kuigi ühiskonna esmaseks mureks on alaealiste alkoholiprobleem, ei saa me vaadata sellele teemale ainult noorte perspektiivist. Alkohol põhjustab olulist kahju tervele ühiskonnale. Täiskasvanute alkoholi tarvitamine mõjutab muidugi ka otseselt noori ja perede olukorda. Paljudes riikides kasvab eakate alkoholitarvitamine, millega kaasnevad vigastused ja lisanduvad tervisekahjud. Alkohol on kogu ühiskonda mõjutav probleem ja Eesti riik on liiga kaua olulisi lahendusi edasi lükanud.

Kutsume Riigikogu Majanduskomisjoni ja Riigikogu liikmeid eelnõu esitatud kujul vastu võtma.


ETAK-i liikmeteks on Eesti Arstide Liit, Eesti Karskusliit, Eesti Kopsuliit. Lastekaitse Liit, Eesti Perearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Vähiliit, MTÜ Salutáre, MTÜ Tubakavaba Eesti.

Wednesday, February 4, 2015

ETAK-i Riigikogu valimiste eelne foorum - 20. veebruaril

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) korraldab taaskord valimiste-eelse foorumi kõigile kandideerivatele erakondadele, et arutada alkoholi- ja tubakapoliitika tulevikuplaane.

Foorum toimub 20. veebruaril algusega kell 14.00 Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Kännu 67.Tallinn).

Foorumile kutsume kõiki kandideerivaid erakondi ning kutse esitame erakondade keskustele ja peasekretäridele, mis tähendab, et konkreetse esindaja valivad erakonnad ning meie ei pöördu ise isikute poole, keda võime enda poolt pidada loogilisteks eestkõnelejateks nendel teemadel.

Oma esindajad on teada andnud järgmised erakonnad (täiendame jooksvalt):
Sotsiaaldemokraatlik erakond: Barbi Pilvre
Keskerakond: Merike Martinson
Isamaa ja Res Publica Liit: Ken-Marti Vaher
Reformierakond: Kalle Palling
Vabaerakond: Jaanus Ojangu
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: Mare Liiger
Eestimaa Rohelised: Aleksander Laane

Foorum on kõigile huvilistele avatud, ilma igasuguse osalustasuta. Oma osalusest palume siiski teada anda, registreerudes SIIN.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool asub Mustamäel, aadressil Kännu 67. Täpsemad juhendid kohalejõudmiseks leiad SIIT. Kooli juures on ka tasuta parkimisvõimalused olemas.

Lähem info:
Lauri Beekmann
5261884
lauri@ave.ee

Sunday, January 11, 2015

ETAK-i üldkoosolek - 22. jaanuaril 2015

ETAK-i üldkoosolek toimub 22. jaanuaril 2015. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Alustame kell 12.00 ning palume osalejatel plaanida vähemalt 2 tundi.
Üldkoosoleku teemadeks on hetkeolukorra kaardistamine nii tubaka- kui ka alkoholipoliitikas, ETAK-i 2014. aasta tegevusaruanne ning 13. veebruaril toimuva valimiste-eelse foorumi korraldamine.

Lisainfo:
Lauri Beekmann
5261884
lauri@ave.ee

Friday, May 16, 2014

Alkoholi- ja tubakapoliitika teemaline valimisdebatt

Eesti Tubaka- ja Alkoholikahjude vähendamise Koda (ETAK) korraldab täna kell 13.00 Tallinnas Viru konverentsikeskuses Euroopa Parlamenti kandideerivatele poliitikutele alkoholi- ja tubakapoliitika teemalise diskussiooni.

Erinevaid rahva tervisele ja lastekaitsele pühendunud kodanikuühiskonna organisatsioone ühendav ETAK-i võrgustik korraldab traditsioonina erinevate valimiste eel kandideerivatele poliitikutele foorumeid, mille eesmärgiks on tõsta alkoholi- ja tubakapoliitika suurema tähelepanu alla ning uurida poliitikutelt nende seisukohti antud küsimustes.

„Alkoholi- ja tubakapoliitika on olulisel määral just Euroopa Liidu teema,“ ütles Eesti Karskusliidu esimees ja Euroopa Alkoholipoliitika Allianssi asepresident Lauri Beekmann. „Nende kaupadega seotud turg, reklaamimine ja laiem turustamine ületab riigi piire ning ühe liikmesriigi tegevus ohustab sageli teise riigi otsuseid oma rahva tervise kaitsmisel. Teise näitena pööraksin tähelepanu liiklusturvalisusele. Teadaolevalt on Euroopas olukord, kus erinevates riikides võib vastusõitva autojuhi vere alkoholisisaldus olla seaduse piirides väga erinev. Kolmandaks tooksin välja Suurbritannia näite, kus juba mitu aastat on rahva tervise kaitsmise eesmärgil planeeritud alkoholi ühiku miinimumhinna kehtestamist, kuid mis on ka hetkel Euroopa kohtus, kuna selles nähakse võimalikku Euroopa ühise turu reeglite rikkumist. Neid teemasid, kus alkoholipoliitika puudutab tervet Euroopa Liitu on rohkelt,“ ütles Beekmann.

Nii alkoholi- kui ka tubakapoliitika on Brüsselis ka stabiilseks teemaks. Alates 2006. aastast on Euroopa Liidul selle ajaloo esimene alkoholistrateegia. Hetkel on koostamisel alkoholi tegevusplaan (action plan) ning kohe kui uus komisjon kokku tuleb, hakatakse tegelema uue alkoholistrateegia (2016-2022) koostamisega. Euroopa Liit on hiljuti vastu võtnud ka uue tubakadirektiivi.


Tänase foorumi diskussiooniosa juhib Rahvusvahelise Tervisedenduse ja Hariduse Assotsiatsiooni asepresident dr Anu Kasmel. Hetke seisuga on poliitikutest osalemas Vilja Savisaar-Toomast Reformierakonnast, Maarika Pähklemäe Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Anvar Samost Isamaa ja Res Publica Liidust ja Aleksander Laane Eestimaa Rohelistest.

Wednesday, May 14, 2014

ETAKi esindus kohtus terviseminister Urmas Kruusega

13. mail 2014 kohtus ETAK-i esindus koosseisus Katrin Rehemaa, Andrus Lipand ja Lauri Beekmann uue terviseminister Urmas Kruusega rääkides alkoholi-ja tubakapoliitika olukorrast ja tulevikust.

Positiivse sõnumina kuulsime, et ministeerium tegeleb nii alkoholi- kui ka tubakapoliitika roheliste raamatute põhjal konkreetse tegevuskavade koostamisega, millele hakkavad järgnema juba reaalsed sammud ja muudatused.

Tuesday, April 22, 2014

Alkoholi- ja tubakapoliitika teemaline valimiste-eelne foorum

16. mail toimub Tallinnas Viru Konverentsikeskuses (kell 13.00-16.00) ETAK-i korraldatud valimiste-eelne foorum kandideerivatele erakondadele ja poliitikutele.
Foorumi paneeldiskussiooni juhatavad sisse kaks ettekannet.
ETAK-i juhatuse liige ja rahva tervise ekspert dr Andrus Lipand räägib tubakapoliitika arengutest nii Eestis kui ka Euroopa Liidus ning Euroopa Alkoholipoliitika Allianssi asepresident Lauri Beekmann tutvustab viimaseid arenguid alkoholipoliitika valdkonnast.
Kandideerivate poliitikute diskussiooni juhib  Rahvusvahelise Tervisedenduse ja Hariduse Assotsiatsiooni asepresident dr Anu Kasmel.

Oma osalemisest on teatanud (info laekumise järjekorras):
Reformierakond: Vilja Savisaar-Toomast
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond: Maarika Pähklemäe
Isamaa ja Res Publica Liit: Anvar Samost
Eestimaa Rohelised: Aleksander Laane

täiendame jooksvalt

Sissepääs kõigile tasuta, kuid korralduslikel põhjustel palume eelnevalt registreeruda: http://goo.gl/oa36BG

Lisainfo:
Lauri Beekmann
5261884
lauri@ave.ee


Thursday, March 27, 2014

ETAK korraldab taaskordse valimiste-eelse foorumi

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) korraldab 16. mail Tallinnas Viru konverentsikeskuses taaskordse valimiste-eelse foorumi kandideerivatele erakondadele ja poliitikutele.

Seekordsel foorumil on kaks peateemat. Euroopa Parlamendi valimiste eel keskendume alkoholi- ja tubakapoliitika arengutele ja võimalustele Euroopa Liidu tasandil ning uurime kandideerivatelt poliitikutelt, kui aktiivsed plaanivad nad olla nendes küsimustes.

Kuna Eestis on hiljuti Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud nii alkoholi- kui ka tubakapoliitika rohelised raamatud, soovime erakondadega arutada ka nende põhimõtete ellurakendamise kava.

Foorumi toimumisaeg on 13.00-16.00.