Friday, May 16, 2014

Alkoholi- ja tubakapoliitika teemaline valimisdebatt

Eesti Tubaka- ja Alkoholikahjude vähendamise Koda (ETAK) korraldab täna kell 13.00 Tallinnas Viru konverentsikeskuses Euroopa Parlamenti kandideerivatele poliitikutele alkoholi- ja tubakapoliitika teemalise diskussiooni.

Erinevaid rahva tervisele ja lastekaitsele pühendunud kodanikuühiskonna organisatsioone ühendav ETAK-i võrgustik korraldab traditsioonina erinevate valimiste eel kandideerivatele poliitikutele foorumeid, mille eesmärgiks on tõsta alkoholi- ja tubakapoliitika suurema tähelepanu alla ning uurida poliitikutelt nende seisukohti antud küsimustes.

„Alkoholi- ja tubakapoliitika on olulisel määral just Euroopa Liidu teema,“ ütles Eesti Karskusliidu esimees ja Euroopa Alkoholipoliitika Allianssi asepresident Lauri Beekmann. „Nende kaupadega seotud turg, reklaamimine ja laiem turustamine ületab riigi piire ning ühe liikmesriigi tegevus ohustab sageli teise riigi otsuseid oma rahva tervise kaitsmisel. Teise näitena pööraksin tähelepanu liiklusturvalisusele. Teadaolevalt on Euroopas olukord, kus erinevates riikides võib vastusõitva autojuhi vere alkoholisisaldus olla seaduse piirides väga erinev. Kolmandaks tooksin välja Suurbritannia näite, kus juba mitu aastat on rahva tervise kaitsmise eesmärgil planeeritud alkoholi ühiku miinimumhinna kehtestamist, kuid mis on ka hetkel Euroopa kohtus, kuna selles nähakse võimalikku Euroopa ühise turu reeglite rikkumist. Neid teemasid, kus alkoholipoliitika puudutab tervet Euroopa Liitu on rohkelt,“ ütles Beekmann.

Nii alkoholi- kui ka tubakapoliitika on Brüsselis ka stabiilseks teemaks. Alates 2006. aastast on Euroopa Liidul selle ajaloo esimene alkoholistrateegia. Hetkel on koostamisel alkoholi tegevusplaan (action plan) ning kohe kui uus komisjon kokku tuleb, hakatakse tegelema uue alkoholistrateegia (2016-2022) koostamisega. Euroopa Liit on hiljuti vastu võtnud ka uue tubakadirektiivi.


Tänase foorumi diskussiooniosa juhib Rahvusvahelise Tervisedenduse ja Hariduse Assotsiatsiooni asepresident dr Anu Kasmel. Hetke seisuga on poliitikutest osalemas Vilja Savisaar-Toomast Reformierakonnast, Maarika Pähklemäe Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast, Anvar Samost Isamaa ja Res Publica Liidust ja Aleksander Laane Eestimaa Rohelistest.

No comments:

Post a Comment