Thursday, March 27, 2014

ETAK korraldab taaskordse valimiste-eelse foorumi

Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) korraldab 16. mail Tallinnas Viru konverentsikeskuses taaskordse valimiste-eelse foorumi kandideerivatele erakondadele ja poliitikutele.

Seekordsel foorumil on kaks peateemat. Euroopa Parlamendi valimiste eel keskendume alkoholi- ja tubakapoliitika arengutele ja võimalustele Euroopa Liidu tasandil ning uurime kandideerivatelt poliitikutelt, kui aktiivsed plaanivad nad olla nendes küsimustes.

Kuna Eestis on hiljuti Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud nii alkoholi- kui ka tubakapoliitika rohelised raamatud, soovime erakondadega arutada ka nende põhimõtete ellurakendamise kava.

Foorumi toimumisaeg on 13.00-16.00.

No comments:

Post a Comment