Tuesday, January 21, 2014

Laulu- ja tantsupidu 2014 alkoholivabaks!

Laulu- ja tantsupeod on Eesti rahva ja kultuuri säilimise ja kestmise üks võimsamaid sümboleid ning meie laste rahvuskultuurilise identiteedi kujundamisel märgilise tähendusega. Pöördume kultuuriminister Urve Tiiduse, Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, kõigi lauljate, tantsijate ja publikuna osalejate poole üleskutsega pidada meie suurim pidu ilma alkoholita.
Olukorras, kus oleme alkoholi tarbimiselt mitte ainult Euroopas vaid juba kogu maailmas esirinnas, kus Eesti märk on võrdsustatud alkoholi kaubamärgiga, ei tohi jätta astumata radikaalseid samme, et ohjeldada alkoholi kahjustavat mõju noortele. Teaduslikud uuringud kinnitavad, et alkoholi tarvitamine üritustel, kus viibivad alaealised, suurendab oluliselt laste ja noorte alkoholi tarvitamist.
Alkoholi tarvitamine on põhjustanud Eestis aastate jooksul kasvava ja erakordselt suure inim- ja majanduskahju. Alkoholiga seonduvate surmade arv ületab aastas 1400 piiri, lisaks tuhanded alkoholist põhjustatud vigastused, haigused, töövõimetus ja invaliidsus, mille kogukulu ületab kordades alkoholi müügist saadava riigitulu. Alkohol on hävitamas eesti rahvast ja kultuuri.
Oleme teinud sama ettepaneku juba 2009. ja 2011.aastal: mitte müüa ja tarvitada alkohoolseid jooke laulu- ja tantsupeol, kus esinejate ja publiku hulgas on tuhandeid lapsi. Rahvas võttis selle hästi vastu, kuid peopaikades müüdi alkoholi, sest korraldajate sõnul olid lepingud alkoholitootjatest sponsoritega juba sõlmitud. Kordame nüüd, järgmise üldlaulu- ja tantsupeo aasta hakul uuesti oma ettepanekut ja loodame, et seekord ei ole takistusi alkoholi peolt eemal hoidmisel ja lastele turvalise alkoholivaba keskkonna tagamisel.
Eesti on riigina alla kirjutanud Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa alkoholihartale, millega oleme kinnitanud, et kõigil lastel ja noorukitel on õigus kasvada üles alkoholivabas keskkonnas. Meie laste kaaslaseks laulu- ja tantsupeol ei tohi olla alkohol.
Eesti Arstide Liit
Eesti Lastekaitse Liit
Eesti Karskusliit AVE
Eesti Tervisedenduse Ühing
Eesti Perearstide Selts
Eesti Psühhiaatrite Selts
Eesti Vähiliit
Eesti Kopsuliit
MTÜ Salutare
MTÜ Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus
MTÜ Tubakavaba Eesti

MTÜ Eesti Tubaka ja Alkoholi tarvitamise kahjude vähendamise Koda (ETAK)

No comments:

Post a Comment