Wednesday, May 4, 2011

Andrus Lipand: kiri rahandusministrile, peaministri büroole ja riigikogu rahanduskomisjonile

Austatud otsusetegijad!

Pöördun Teie poole seoses aruteludega tubakatoodete maksumäärade tõstmisest riigi 2012  - 2015. aasta eelarvestrateegia raamides. Vastavalt varem kokkulepitud tubakaaktsiisi tõusule 2012. aasta 1. jaanuarist 10% ulatuses, plaanitakse sama suurt tubakaaktsiisi tõusu ka 2013. aastal.
Et seda kõige efektiivsemalt teha, tagades riigieelarve tulude kasvu ja samas vähendades tubakatoodete tarvitamist, eriti noorte seas, vastavalt Maailmapanga soovitustele[1] nõuab kahtlemata arukaid ja riigimehelikke otsuseid, mis peaksid lähtuma WHO tubakakontrolli raamkonventsiooni Artikkel 6 sissejuhatusest  ja EL-i rahandusministrite vastuvõetud Direktiivi 2010/12/EL sätetest ja eesmärkidest. Viimases on ette nähtud liikmesriikidel rakendada rohkem paindlikkust kohaldada fikseeritud ja minimaalselt makstavaid aktsiisimäärasid sigarettidele, eesmärgiga tagada vähemalt võrdsed minimaalsed määrad Euroopa Liidus. Direktiivi rakendamise mitte vähem tähtsamaks eesmärgiks on  tagada laiahaardeline rahvatervise kaitse, tõstes tubakatoodetele rakendatavaid miinimummäärasid.

Rahvatervise eksperdina olen seisukohal, et tubakatoodete maksumäärade tõstmisega tuleks üle vaadata tubakatoodete, täpsemalt sigarettide, maksustamine Eestis. Eestis on tõenduspõhiselt 26% igapäevasuitsetajaid vanuses 16+, Kanadas samas vanuserühmas vaid 13% , mis on saavutatud komplekssete meetmetega tubakatoodete kättesaadavuse piiramisel, mille üheks komponendiks on tubakatoodete hind. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel on tubakatoodete maksupõrandate kehtestamine, ehk odavate sigarettide kättesaadavuse piiramine,  oluline hoidmaks hinnatundlikke tarbijaid, eriti noori,  sigarettidest eemal ning vältimaks noorte suitsetamise alustamist[2]. Hinnatõusude tulemusena väheneks suitsetamine noorte seas kaks kuni kolm korda võrreldes täiskasvanutega[3].

Arvestuslikult valitsevad Eesti tubakaturgu mahuliselt juba aastaid kõige odavamad sigaretid. Sama infot kinnitavad ka Rahandusministeeriumi andmed maksumärkide väljastamise kohta.  Turuvaatluse tulemustele tuginedes on odavaim hind turul täna 2.05 eurot.  Uue direktiiviga on antud unikaalne siseriiklik võimalus minimaalse ja fikseeritud aktsiisimäära suurema tõstmisega maksustada radikaalsemalt odavama hinnaga sigarette ning vähendada oluliselt seni laienenud lõhet hinnavahemikus odavamate ja kallimate sigarettide vahel. Samaaegselt tuleks kaaluda proportsionaalse komponendi vähendamist.  

Selline toimimine võib küll paisutada laovarusid ja realiseerimistähtaegade vaidlusi, kuid need ei tohiks ületada kolme kuu realiseerimise piiri. Teiseks ohuks, millega tootjad aktsiisimäära tõstjaid traditsiooniliselt hirmutavad, on odavate salasigarettide leviku kasv, kuid see on jõustruktuuride toimetuleku teema.  

Teile riigimehelike otsuste tegemiseks edu soovides
Andrus Lipand, M.D.
ETAK juhatuse liige, Eesti tubakaseaduste 2001 ja 2005 ettevalmistamise töögrupi juht


[2] Maailma Terviseorganisatsioon, Euroopa Regionaalkontor . “Third Action Plan for Tobacco Free Europe 1997 – 2001“
[3] Maailma Terviseorganisatsioon. Euroopa . „Which are the most effective and cost-effective interventions for tobacco control?“

No comments:

Post a Comment