Thursday, April 28, 2011

ETAK-i juhatuse koosolek 23. märtsil

Tallinnas, 23. märts 2011

Osalesid:
Andrus Lipand
Lauri Beekmann

  1. Vaatasime tagasi valimiste eelsele foorumile ning hindasime selle edukust ja meediakajastust. Pidasime oluliseks sellisel moel erakondade seisukohtadega tutvumist ning neile küsimuste esitamist. Positiivne oli ETAK-i liikmesorganisatsioonide esindatus ning mtü-de paneel. Lastekaitseliit on väljendanud huvi oma järgmistel üritustel alkoholipoliitika ja laste teema jätkamise osas.
Meedia huvi hindasime isegi üllatuslikult positiivseks ja mitmekülgseks.
  1. Analüüsisime linnavalitsuse ning kultuuriministeeriumi vastuseid ETAK-i kirjale seoses pereüritustel alkoholi reklaamimise ja müügi ning Õllesummeril alaealiste kaasamise küsimuses. Vastused ei olnud kindlasti ammendavad ning me peame vajalikuks seda dialoogi jätkata. Otsustasime koostada vastuskirja esialgse variandi, milles tooksime esile seadustes antud võimalused omavalitsusel Õllesummeri sarnast üritust reguleerida.
  2. Otsustasime teha vajalikud ettevalmistused ETAK-i aastakoosoleku pidamiseks. Tänase seisuga on ettevalmistused tehtud. Aastakoosolek toimub 29. aprillil kell 13.00 Lastekaitseliidu infokeskuses.
  3. Ühe teemana tõstatame aastakoosolekul ETAK-i liikmesmaksu, mille osas teeme ettepaneku selle tõsta 25 eurole.
  4. Arutasime ETAK võlga ENSP-le 2010. aasta eest liikmemaksuna ning pidasime vajalikuks meie ettepanekule toetuse saamist üldkogul.
  5. Otsustasime teha internetti ETAK-i lehekülje, mis tänaseks asub aadressil http://alkoholtubakas.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment